TBMM’de Kabul Edildi! Elektrik, Su ve Telefon Borç Takibinde Yeni Dönem Başlıyor

TBMM'de Kabul Edildi! Elektrik, Su ve Telefon Borç Takibinde Yeni Dönem Başlıyor
TBMM'de Kabul Edildi! Elektrik, Su ve Telefon Borç Takibinde Yeni Dönem Başlıyor
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, yasalaştı. Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mülk veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsıyor.

TAKİPLER ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞLATILACAK

Peşine Düşüp Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak nedeniyle UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem doğruca, takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek.

Alacaklı avukatı, icra takibini açılmak için Merkezi Peşine Düşüp Takip Sistemi’nde yer alan peşine düşüp takip talebini dolduracak. Takip talebinin sisteme kaydedilmesinden sonra sistem tarafından ödeme emri düzenlenecek.

Takiplerde Merkezi Peşine Düşüp Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

BORÇ, KAYITLI HESABA ÖDENDİĞİNDE PEŞINE DÜŞÜP TAKIP SONA ERECEK

Merkezi Peşine Düşüp Takip Numarası bölge ödeme emri ile bildiri mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, sistem üzerinden ilgili PTT’ye iletilecek. PTT, bu bilgileri borçluya beyanat edecek. Borç, peşine düşüp takip harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde kayitli hesap numarasına ödendiğinde takip sona erecek.

Borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilecek. Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak da itiraz edilebilecek.

DÜZENLEMELER 1 HAZİRAN 2019’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ödeme emrine itiraz edilmemesi ya da itirazın hükümden düşürülmesine karşın borcun ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üstüne icraya devam olunacak; haciz aşamasına geçilecek.

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacak.

Merkezi Takip Sistemi’ne karşın düzenlemeler, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

50 KURUŞA SORGU YAPILABİLECEK

Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri aracılığıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak ya da alacağını 50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek ya da sorgulanmasını talep edebilecek. Bu miktar her yıl artırılacak.

Genel yönetim kapsamındaki millet idarelerinden bu ödenti alınmayacak. Alacaklının bir gün içinde benzer dosya üzerinden 5 defa yapacağı sorgudan ödenti alınmayacak.

Alacaklı dilerse, haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleriyle borçlunun mülk, adalet veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilecek. Fakat sorgulama sonunda detaylı değil yalnızca mal, yargı ya da alacağın genelde olup olmadığı konusunda veri verebilecek.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun gereğince yapılan takiplerde, Merkezi Takip Sistemi harcı peşin alınacak. Haciz aşamasına geçilmeden Merkezi Peşine Düşüp Takip Sistemi aracılığıyla sonuçlanan icra takipleri için keza icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

KONKORDATO RAPORLARINI KİM HAZIRLAYACAK?

Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nun 15 Mart 2018’de yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri revize ediliyor.

Kanunla, borçlunun, konkordato talebine ekleyeceği belgelere karşın değiştirme yapılıyor, eklenecek belgeler arasındaki parasal inceleme raporu, güvence veren yoklama raporu olarak değiştiriliyor.

Ulus Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen egemen denetleme kuruluşu tarafından Türkiye Denetleme Standartlarına göre yapılacak yoklama dahilinde hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda akla yatkın güvence veren teftiş raporu ile dayanakları, konkordato başvurusu esnasında mahkemeye sunulacak.

Denetleme raporunu hazırlayacak yoklama kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların adalet ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum kadar incelenmesi ve denetlenmesi, bu raporlar sebebiyle yoklama kuruluşlarının yönetimsel ve yasal sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacak.

KONKORDATO KOMİSERİNİN SEÇİMİ

Kanunla, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri ve eğitimiyle ilgili düzenleme yapılıyor.

Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Millet Gözetimi, Muhasebe ve Teftiş Standartları Kurumunca yetkilendirilmiş egemen denetçiler arasından seçilecek.

Komiserler bilirkişilik bölge kurulları kadar oluşturulan komiser listesinden seçilecek. Listeye tescil için Adalet Bakanlığı’nca müsade verilen kurumlardan alınacak eğitimin işlenmiş olması gerekecek. Bir kişi aynı zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak tahsis yapamayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde yürürlükte yer alan hükümler uygulanacak.

TİCARİ ALACAK DAVALARINDA ARABULUCULUK ŞARTI

Ticari davalardan, konusu bir arz paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce de arabulucuya başvurulması dava şartı olacak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla birincil derece mahkemeleri ve alan adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülen davalar hakkında uygulanmayacak.

Aracı, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu zaman, gerekli hallerde aracı kadar maksimum iki hafta uzatılabilecek.

Kanunla, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin genel nitelikli düzenlenmeler yapılıyor. Davacı, aracilik faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanan bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık emin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, somurtkan takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmezse, dava dilekçesi karşısında tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek.

ARABULUCUYA BAŞVURULMADAN DAVA AÇILMASI

Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilecek.

Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden ofis kadar belirlenecek, fakat tarafların listede bulunan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu aracı görevlendirilecek.

Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için röportaj yapılamaması, tarafların anlaşması veya anlaşamaması hallerinde aracilik faaliyetini sona erdirecek ve son tutanağı düzenleyerek durumu aracilik bürosuna bildirecek.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin birincil toplantıya katılmaması nedeniyle aracilik faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kısmen veya iyice haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak; fakat her iki tarafında birincil toplantıya katılmaması nedeniyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda, tarafların yaptıkları suçlama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacak.

Bilirkişilik bölge kurullarının personeli, Alan Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu yerine Adalet Bakanlığı göre görevlendirilecek.

KÜRSÜDE LİMON SIKTI

BU ARADA, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, elindeki limonu kürsüdeki su bardağına sıkarak, “vatandaşların limon gibi sıkıldığını” iddia etti.

Daha önce takılan doğal gaz sayacından 300 lira güvence bedeli alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şu anda sayaçları onarım gerekçesiyle 427 lira

teminat bedeli istediğini gösteren Tanal, doğal gaz sayacı sebebiyle teminat bedeli alınmasının yasalara aykırı olduğunu ileri sürerek, vatandaşlardan bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurarak haklarını araması çağrısını yaptı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, teklifin yasalaşmasından sonra birleşimi, bütçe görüşmeleri için 10 Aralık Pazartesi günü saat 13.00’te toplanmak üzere kapattı.

Asgari Ücret Pazarlığı İçin Türk-İş Temsilcileri Arasında Bulunan Asgari Ücretlinin Sözleri Yürekleri BurktuEn Az Vergi Pazarlığı İçin Türk-Iş Temsilcileri Arasında Bulunan Minimum Ücretlinin Sözleri Yürekleri Burktu Kritik Toplantı Öncesi Türk-İş Asgari Ücret Teklifini AçıkladıKritik Buluşma Öncesi Türk-Iş En Az Aidat Teklifini Açıkladı Yeni İş Kuracak Gençlere Müjde! Devlet 59 Bin 792 Lira Avantaj SağlayacakYeni Iş Kuracak Gençlere Müjde! Devlet 59 Bin 792 Lira Menfaat Sağlayacak Araç Sahipleri Dikkat! EDS'den İlk Cezalar Yazılmaya BaşlandıAraç Sahipleri Uyarı! EDS’den Birincil Cezalar Yazılmaya Başlandı