Varlık Barışı'nda Vakit 6 Ay Uzatıldı
- Ekonomi

Varlık Barışı’nda Vakit 6 Ay Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay’ın imzasıyla yayımlanan karara tarafından, yurt dıştan yer alan para, altın, döviz, menkul kıymet ve öteki sermaye piyasası araçlarını, ilgili hükümler çerçevesinde, Türkiye’deki banka veya aracı kuruma belirten gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmesi için tanınan vakit 6 ay uzatıldı. Daha önce son tarih 30 Kasım 2018 olarak belirlenmişti.

Yurt dıştan bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve diğer anapara piyasası araçları, yurt dıştan yer alan banka ya da finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç Mayıs ardına kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar, Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın düzenlemeden faydalanabilecek.

MAYIS ARDINA KADAR IFADE EDİLEBİLECEK

Gelir ya da Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan fakat kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve öteki anapara piyasası araçları ile taşınmazlar, Mayıs sonuna kadar aidat dairelerine demeç edilebilecek. Açiklama edilen söz konusu varlıklar bu tarihe değin dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde laf konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu ücret, Haziran ayı ardına kadar ödenecek.

Banka ve arabulucu kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi de Haziran ardına kadar ödenti sorumlusu sıfatıyla bir beyannameyle ast bulunduğu ödenti dairesine demeç edecek ve aynı sürede ödeyecek.