Plastik Poşetlerin Ücretli Olması Meclis'te Kabul Edilerek Yasalaştı
- Ekonomi

Plastik Poşetlerin Ücretli Olması Meclis’te Kabul Edilerek Yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değiştirme Yapan Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Plastik poşetlerin ücretli olması resmileşti. Buna tarafından plastik poşetlerin taban ücreti 25 kuruş olacak. Poşetleri ücretsiz veren işletmelere metrekare başına 10 TL canice kesilecek.

EGZOS GAZI ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA BİN 250 LİRA CEZA

Kanuna kadar, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak. Kanunla, imalatçı, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin kişisel olarak atık birleştirme faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü zorunlu olmaktan çıkarıldı.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 250 lira cinayet verilecek. Benzer araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara tutarsız emisyona niçin oluyorsa cinayet 2 bin 500 liraya çıkacak.

Taşıtın imalatında yer alan egzoz gazı emisyon denetim sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan oysa yetkilendirme ardından ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme aralıksız ya da tekniğine ve belirlenen kurallara tutarsız ölçümler yapanlara 5 bin lira, belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara veya sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

KATI YAKIT DÜZENLEMESİNE UYMAYANA 15 BİN LİRA CEZA

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden ya da satanlarla, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ya da torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin ya da izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira yönetimsel para cezası verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara tutarsız olarak petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerle katı atık bırakan ya da evsel atıksu deşarjı yapan öteki deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da artırıldı.

EK HER GROSTON BAŞINA 10 LİRA CINAYET

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, arıtılmış mahsul, yağlı atık ve sanki) tahliyesi ya da deşarjı yapan tankerlerden, bin grostona dek olanlar için groston başına 400 lira, bin ile 5 bin groston arasında olanlara, bu arz ve ilave her groston başına 100 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10 lira suç oluşturan uygulanacak.

Petrol türevleri veya benekli balast tahliyesi yapan gemi ve öteki deniz vasıtalarından, bin grostona değin olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5 bin groston aralarında olanlara bu miktar ve ek her groston başına 40 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ek her groston başına 10 lira canice kesilecek.

Katı atık bırakan ya da evsel atık su deşarjı yapan öteki deniz araçlarından, bin grostona değin olanlar için groston başına 100 lira, bin ile 5 bin groston aralarında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 20 lira, 5 bin grostondan pozitif olanlara ise bu miktarlar ve ek her groston başına 10 lira cinayet verilecek.

DEPOZİTOSUZ PİYASAYA SÜRÜLEN AMBALAJ İÇİN TON BAŞINA 10 LİRA SUÇ OLUŞTURAN

Geri kazanım katılım payını ödemediği saptama edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası yönetimle ilgili para cezası uygulanacak. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için, piyasaya sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira yönetimle ilgili para cezası verilecek.

Biyoloji Ile Ilgili çeşitliliği tahrip edenler ile sulak alanlar için belirlenen koruma ve uygulama yöntem ve esaslarına aykırı davrananlara, Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Genel Müdürlüğü ile taşra teşkilatı birimlerince idari yaptırım uygulanacak.

Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve toplanması nedeniyle sıfır atık yönetim sistemini kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik sağlanacak.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TAHSİL EDİLECEK

Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 15 kuruş, lastik, akü, piller ve vasıta bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, nebati yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, ufak konut aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz eşyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan kayıtlı miktarlarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

Bu ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, bambaşka bir ürünün, malzemenin, eşyanın ithalatıyla birlikte gerçekleşmesi halinde, geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilecek. Listedeki tutarlar, her sene bir önceki yıla ilişkin olarak her yerde değer biçme oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu suretle saptama edilen tutarları yarısına değin artırmaya veya indirmeye yetkili olacak.

1 OCAK 2021’DEN İTİBAREN GEREKLI OLACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi nedeniyle belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satmak noktaları, depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak.

Kaynakların bereketli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi nedeniyle plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya ya da tüketiciye ödenti karşılığı verilecek. Uygulanacak taban aidat 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadar oluşturulacak komite yoluyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHSIS VE YETKİLERİ

Kara yolları Genel Müdürlüğünün atama ve yetkileri arasına, “otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve yarı tesisleri yapmak”, “otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak” ve “kara yollarına yaban hayvanlarının mümkün hayat alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar kurmak” eklendi.