İşverene büyük müjde!

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İşverenlere prim teşviki cezalarına af getirilmesinin ardından bir destek de asgari ücrette yapılan artış sonrası oluşan prim desteği ile geldi. Bu kapsamda, 2017 yılında da destek kapsamına girecek işçiler ile destek olarak verilecek prim tutarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlendi. Böylece 2016 yılında işçi çalıştırmaya başlayan işveren, 2017 yılında da sigorta prim teşvik desteği alabilecek.

İŞVEREN NASAL YARARLANACAK?

Konuya ilişkin eski Maliye Bakanlığı Daire Başkanlarından İş Hukuku Uzmanı Önder İnce, 2016 yılında asgari ücrete yapılan yüksek oranlı artış sonrası işverenler üzerinde oluşan mali yük sigorta prim tutarlarının bir bölümünün devlet tarafından karşılanması süresi 2016 yılı sonunda sona erdiğini hatırlattı.

22 Şubat 2017’de yasalaşan “Gelir

1- 2016 yılında işçi çalıştırmaya başlamış olan işverenlere, 2107 yılında destekten yararlanacakları her bir ay itibarıyla 2016 yılının aynı ayında çalıştırmış olduğu işçi sayısına bakılacak. Ayrıca 2106 yılının aynı ayında da çalıştırmış olduğu işçilerden kaç tanesinin sigorta primine esas günlük ortalama kazancının 110 lira ve altında olduğuna bakılacak.

Geriye dönük incelemede sigortalı işçiye bakılacak

2- 2017 yılında destek talep edilecek ayın karşılığı olarak 2016 yılının aynı ayında henüz sigortalı çalıştırmaya başlamamış olan işverenler ise, 2016 yılında işçileri için ilk defa aylık prim ve hizmet bildirgesi verdikleri ayı esas alacak.

Önceki yıl üzerinden prim desteği

3- 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir önceki yılın aynı ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde, bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak. Bu kapsamda bir işyerinin 2017 yılı Mart ayı ve sonrasındaki aylar için sigorta prim desteği alabileceği gün sayısı, devamlı olarak 2016 yılı Mart ayına ilişkin hesaplamalar üzerinden belirlenecek. Dolayısıyla işyerinin 2016 yılı Mart ayından sonra ilave işe aldığı işçiler, 2017 yılında sigorta pim desteği verilecek gün sayısında dikkate alınmayacak.

İşten çıkaran işverene ayrı hesap

4- 2016 yılında sigortalı işçi çalıştırmaya başlayan işyerlerinden 2017 yılı içerisinde bazı işçilerini işten çıkararak bunların yerine yeni işçi alan işyerlerinde, işçilerin işe giriş veya çıkış tarihlerine bakılmayacak ve bu işyerlerinin destekten yararlanabileceği toplam gün sayısı işçilerin işe başlayış tarihinden bağımsız olarak hesaplanacak.

2017’de yeni işçi alan işveren

5- 2016 yılında sigortalı işçi çalıştırmaya başlamış olan işyerlerinden 2017 yılı içerisinde yeni işçi alarak toplam işçi sayısını arttıran işyerleri ise, 2017 yılında işçi sayısının artmış olmasını gerekçe göstererek destekten yararlanabileceği gün sayısını arttıramayacak. Dolayısıyla 2016 yılına göre toplam işçi sayısını artıracak şekilde 2017 yılında yeni işe alınan işçiler destek verilecek gün sayısında dikkate alınamayacak.

Yeni tescil edilen işyerleri

6- 2017 yılında yeni tescili işyerlerinde 2017 yılında çalıştırılmaya başlanılacak işçiler sigorta primine esas günlük kazanç tutarına bakılmayacak ve bu işyerleri prim ödenen her gün için destekten yararlandırılacak.

Günlük destek tutarı 3.33 lira

7- İşyerlerine aylık olarak verilecek destek tutarı, destekten yararlanabileceği gün sayısının 3,33 TL ile çarpılması suretiyle hesaplanacak.

Muvazaalı işlem yapan yararlanamaz

8- Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem yapan işletmelere verilen destekler gecikme cezası zammı ile birlikte geri alınacak. Bu işyerleri daha sonra da destekten yararlandırılmayacak. Mevcut işletmeyi kapatarak değişik ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açan ile işletme sahipliğinin değiştirenler de kapsama alınmayacak.

Kayıt dışı olmamalı

9- Destekten yararlanabilmek için 2017’ye ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmiş olması şartı var. Sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı işçi çalıştırılmaması, bildirilen sigortalının fiilen çalışıyor olmasına bakılacak. SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartları var.

İlk defa 2017’de işçi çalıştıran

10- 1 Ocak 2016 tarihinden önce işyeri tescili yapılmış olmakla birlikte, 2016 yılında hiç sigortalı çalıştırmamış işyerlerinden 2017 yılında işçi çalıştırmaya başlanacak olanlarda, işçilerin sigorta primine esas günlük kazanç tutarına bakılmayacak ve bu işyerleri prim ödenen her gün için destekten yararlandırılacak.