Horlama nedir? Horlamanın zararları nelerdir?
- Sağlık

Horlama nedir? Horlamanın zararları nelerdir?

İyi bir uykunun ne kadar manâlı olduğu, psikolojik ve fizyolojik olarak kişiyi ayakta tuttuğu bilinen bir reel. İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçiyor. Cümbür Cemaat uykuda geçen bu uzun zamanın nitelikli ve dinç olmasını istiyor. Hayati faaliyetlerin birçoğu kolay bir dinlenmeden ibaret olmayan uyku esnasında düzenleniyor. Uyku bozukluklarının hem toplumsal keza de kişisel birçok sağlık durumu problemine yol açtığı biliniyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü ’nden Prof. Dr. Ümit Tunçel, uykuda solunum bozuklukları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

UYKUSUZLUK GÜN İÇİNDE IVEDI SİNİRLENMENİZE NIÇIN OLUR

Horlama ve uyku apnesi, erişkin yaş grubunda çoğu kez rastlanan sosyal ve medikal önemi yüksek hastalıklardır. Uykuda solunum bozuklukları, uyku esnasında üst hava yollarının kısmi ve tam daralması ile ortaya çıkan apne (nefes durması ) ve hipopne (nefes azalması) atakları ve kanda oksijen basıncının düşmesi ile ayırt edilen bir durumdur. Uykuda solunum bozuklukları hastaların hayat kalitesini etkilemekte, uyku kalitesinin yetersizliği gün içerisinde uyuma isteğine, sabahları bitap kalkmaya, baş ağrısına ve anksiyeteye niçin olabilir.

KALP KRİZİNDEN FELCE KADAR GİDEBİLİYOR

Uyku dinç yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Uyku apnesi, hipertansiyon, ritim bozukluğu, kalp krizi, felç, pulmoner hipertansiyon ve konjestif yürek yetmezliğinin içinde bulunduğu böylece fazla hastalıkta kayda değer bir risk faktörüdür. Obez bireylerde, sigara içenlerde, diyabet veya insülin direnci olan kişilerde uyku apnesi daha çok görülmektedir.

ÇAĞDAŞ TANI VE ÇARE YÖNTEMLERİ İLE UYKU KALİTENİZİ YÜKSELTİN

Uykuda solunum bozuklukları teşhisinde uyku testi (polisomnografi) altın standart olarak kabul edilmektedir. Uyku testi sonrasında apne ve hipopnelerin saatte 5 ’deri fazla olması ve gündüz uyku hali, horlama veya kronik dermansızlık gibi şikayetlerin varlığı ile teşhis koyulmaktadır. Farklı Alanlara Yönlendirilmiş çare alternatifleri bulunmaktadır.

Celon metodu yani bipolar radyo frekans ile termoterapi yöntemi ve plazma yöntemleriyle yapılan cerrahi tedavi bunladan biridir. Horlama ve uyku apnesi için uygulanan cerrahi tedavinin başarısı, cerrahiye yerinde hastanın belirlenmesine ve ameliyatta kullanılan cihazlara alt olmaktadır. Cerrahide kullanılan cihazların dokuda fazla hasar oluşturmaması, ameliyat sonrası dönemde hastanın ağrılarının daha az olmasında oldukça önemlidir.