Gelecek Sene Sürücü Ehliyeti Harçları, Trafik Cezaları ve MTV Yüzde 23,73 Artacak
- Ekonomi

Gelecek Sene Sürücü Ehliyeti Harçları, Trafik Cezaları ve MTV Yüzde 23,73 Artacak

Define ve Maliye Bakanlığının (Kazanç İdaresi Başkanlığı), Ücret Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yıl için tekrar değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi. Bu kapsamda gelecek sene pasaport, sürücü belgesi harçları, trafik cezaları ve motorlu taşıt vergisi yüzde 23,73 artacak.

2018 YILINA AİT SON GEÇİCİ ÜCRET DÖNEMİ İÇİN DE UYGULANACAK

Tebliğde, Ödenti Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde, tekrar değerlendirme oranının, tekrar değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın benzer dönemine tarafından Türkiye Istatistik Bilimi Kurumunun Yurt İçi Imalatçı Fiyat Endeksi’nde meydana gelen sıradan fiyat çoğaltma oranı olduğu açıklanmış tebliğde, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, bitmiş değer biçme oranının 2018 için yüzde 23,73 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, laf konusu oranın 2018 yılına ait son geçici aidat dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

GELECEK YIL VERGİLER YÜZDE 23,73 ARTACAK

ÖTE YANDAN, bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da aktarıldı.Buna kadar, gelecek yıl pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve motorlu araç vergisi yüzde 23,73 artırılacak.