Devlete Ait Gazete’de Yayımlandı! Polis Kimlik Kartları Değişiyor

Devlete Ait Gazete'de Yayımlandı! Polis Kimlik Kartları Değişiyor
Devlete Ait Gazete'de Yayımlandı! Polis Kimlik Kartları Değişiyor
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Devlete Ait Gazete’de yayımlanan “Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile teşkilat bünyesinde tahsis yapan güvenlik müdürü, polis, bekçi ve diğer personelin kimlikleri yenilecek.

Buna kadar, sınıf üstü ve öteki derecelerdeki emniyet müdürleri, dağıtılmış rütbelerdeki polisler, bekçiler ve öteki hizmet sınıflarındaki personel ile emeklileri için 4 bambaşka tasarıma sahip kimlik kartları hazırlandı.

Güvenlik müdürleri ile polislere verilecek kimliklerin ön yüzünde büyük harflerle “T.C. İçişleri Bakanlığı Polis” ifadesi bulunurken daha aşağı kısmında ise Türkçe ve İngilizce olarak “Güvenlik Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı” ibaresi ile personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil bilgileri yer alacak.

İŞTE KARTTA BULUNACAK BİLGİLER

Kimliklerin arka kısmında kimlik kartı hızlı no, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kan grubu ve kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve çabuk numarası bulunacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek kimliklerin ön yüzünde ise büyük harflerle “T.C. İçişleri Bakanlığı Bekçi”, öteki hizmet sınıflarındaki personele verilecek kartlarda ise “T.C. İçişleri Bakanlığı Personel” ifadeleri olacak.

Kartların ön sağ kısmında 8 köşeli polis rozeti, sol kısmında ise Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız ile ad ve rütbe bilgilerinin bulunduğu alanda ise Türk Polis Teşkilatının arması yer alacak.

RÜTBELERİ DE YER ALACAK

Kimlik kartlarının arkadaki sağ kısmında ise polis armasındaki çift başlı kartal logosu ile 8 köşeli polis rozeti kullanılacak.

Güvenlik hizmetleri sınıfı personelinden yönetimsel polis olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbe hanesine rütbesi ile “Idari” ibaresi yazılacak. Bu personele hangi derslik ve unvanda olursa olsun çalıştıkları müddetçe hem emekli kimlik kartı düzenlenmeyecek.

Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi ile “Vazife Malulü” ibaresi yazılacak. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan daha sonra çalışmaya sürekli personelden istifa edenlere son rütbe ve unvanları gözetilerek emekli kimlik kartı düzenlenecek. Vazife malulü olduktan daha sonra hizmet sınıfı değişerek Güvenlik Teşkilatında çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere ise güvenlik hizmetleri sınıfındaki en son rütbesi esas alınarak emekli kimlik kartı verilecek.

Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye bölünmüş personelden kimlik kartını değişim başvurusunda bulunanlara, yeni emekli kimlik kartı verilirken, üstünde yer alan eski kimlik kartını farklı alanlara yönlendirilmiş gerekçelerle vermemesi ya da kaybettiğini açıklama ettiği halde bu kimlik kartının üstünde olduğunun saptama edilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmeyecek.

Yeni kimlikler silah taşıma ruhsatı yerine geçecek

YENİ KİMLİKLER SILAH TAŞIMA RUHSATI YERİNE GEÇECEK

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik” çerçevesinde verilen tabancanın markası, modeli, çapı ve çabuk numarası personelin kimlik kartına işlenecek. Ayrıca bu kimlik kartı tabanca taşıma ruhsatı yerine geçecek.

Meslekten ya da memuriyetten sonuç cezalarını gerektiren bir suçtan veya Türk Canice Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirli süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha artı süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşısında suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aleyhinde suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum olma suçlarından dolayı hakkında adli veya yönetimle ilgili soruşturma veya kovuşturma açılan, tutsak veya mahkum yer alan veya da görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmeyecek.

MEMURLUĞA ENGEL OLMAYACAK CINAYET ALMASI DURUMUNDA EMEKLİ KİMLİK KARTI VERİLECEK

Fakat, bu personele idari yönden meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir canice alması ya da beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilecek.

Hizmet süresini yüklemek suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekleyen personelin kimlik kartı devir yaptığı bölüm kadar teslim alınarak tahrip edilecek.

Ama, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca Genel Müdürlükten “emeklilik ya da ikramiye oluru” alınmasının istenmesi üstüne ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilecek.

ESKİ KİMLİK KARTLARI 2 YIL DAHA GEÇERLİ OLACAK

Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilen) ayrılan personele, emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra SGK Başkanlığından açıktan isteğiyle emekli olsa zeka emekli personel kimlik kartı düzenlenmeyecek.

giderken daha önce düzenlenmiş ve dağıtılmış yer alan personel kimlik kartları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli sayılacak.

Ayrıca hazırlanan personel kimlik kartlarının dağıtımı, personelden sorumluluk sahibi birimlere posta (kargo) yoluyla yapılabilecek.