Yönetmelikte Belirlenen Standartlara Tutarsız Emisyona Sahip Araçlara 2 Bin 500 Lira Suç Oluşturan Kesilecek

Yönetmelikte Belirlenen Standartlara Tutarsız Emisyona Sahip Araçlara 2 Bin 500 Lira Suç Oluşturan Kesilecek
Yönetmelikte Belirlenen Standartlara Tutarsız Emisyona Sahip Araçlara 2 Bin 500 Lira Suç Oluşturan Kesilecek
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Çevre Kanunu ve Bir Takım Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon denetim sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine bin 250 lira, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi yer alan ama yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme sürekli veya tekniğine ve belirlenen kurallara tutarsız ölçümler yapanlara 5 bin lira, evrak olmadan emisyon ölçümü yapanlara, belgelerde tahrifat yapanlara ya da sahte belge düzenleyenlere 10 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

ÖTEKI YÖNETIMLE ILGILI PARA CEZALARI

Katı yakacak özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veyasat anlarla, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin ya da izinlerin alınmaması durumunda ise 15 bin lira yönetimsel para cezası verilecek.

Öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak petrol ve petrol türevleri tahliyesi ya da deşarjı yapan tankerlerle katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan öteki deniz araçlarına uygulanan yönetimle ilgili para cezaları da artırılıyor.

ILAVE HER GROSTON BAŞINA 10 LİRA!

Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, arıtılmış ürün, yağlı atık ve sözde) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin grostona değin olanlar için groston başına 400 lira, bin ile 5 bin groston aralarında olanlara, bu arz ve ilave her groston başına 100 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ek her groston başına 10 lira suç oluşturan uygulanacak.

Petrol türevleri veya benekli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona değin olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5 bin groston aralarında olanlara bu tedarik ve ilave her groston başına 40 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlar ve ilave her groston başına 10 lira suç oluşturan kesilecek.