SON DAKİKA

Haber Rizem

Üç Millet Bankası İmar Barışı İçin Düşük Faizli Kredi Verecek

Üç Millet Bankası İmar Barışı İçin Düşük Faizli Kredi Verecek
Bu haber 06 Ağustos 2018 - 14:53 'de eklendi ve kez görüntülendi.

İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek. Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya değin yüzde 1,33 olarak uygulanacak. 100 bin liraya dek olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65faiz alınacak. Başvuru Formu pazartesi günü başlayacak.

İMAR BARIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurularının 8 Haziran’da başladığı İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara kullanım yapılabilecek. Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun bu süreyi 1 sene uzama hakkı bulunuyor. Vatandaşlar 24 Haziran’a değin hazırlanması beklenen ‘Inşa Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvuruda bulunan kişiler 31 Aralık 2018 tarihine kadar tescil bedellerini ödeyebilecek. Tescil bedeli her yapı ve yapıya tarafından değişim gösterecek.

Kayıt bedelleri Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak ödenti değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 oranında alınacak. İmar Barışı ile konutu tapu kayıtlarında arsa olarak göründüğü için abonelik alamayan vatandaşlar cezaları iptal edilecek, elektrik, su, doğa lgaz bağlantısı hemencecik yapılabilecek.

TATBIK NASIL YAPILACAK?

Yapı Kayıt Belgesi için müracatlar, yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili kadar, e-Devlet üzerinden “Yapı Kayıt Belgesi Formu”nun doldurulmasıyla ya da kurum ve kuruluşlara yapılabilecek. Müracaatların e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, formun eksiksiz olarak doldurulması ve Yapı Tescil Belgesi bedelinin yatırılmasından sonradan Yapı Tescil Sistemi tarafından oluşturulan yapı belgesi, talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet kanalıyla alınabilecek.

Kullanım kurum ve kuruluşlara yapılmışsa, Yapı Kayıt Belgesi Formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz doldurulup Inşa Tescil Belgesi bedelinin yatırılması sağlandıktan daha sonra form sistem üzerinden onaylanmak üzere müdürlüğe gönderilecek. sonradan bir örneği talepte bulunan yapı sahibine verilecek. Uygulama zarfında her inşa için yalnızca bir Inşa Kayıt Belgesi düzenlenecek.

İMAR BARIŞI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1-) İmar Barışı hangi yapıları kapsar? 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) Inşa kayıt belgesi nedir? İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-) Yapı tescil belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı? Inşa tescil belgesi imar açısından ekstra bir adalet sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Inşa tescil belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-) İmar barışından önce alınmış facia kararları ve idari para cezaları ne olacak? Yıkım kararları ve yönetimsel para cezaları varsa iptal edilecek.

5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi? Evet bağlanabilecek.

6-) İmar barışı dahilinde kat mülkiyetine geçiş olacak mı? Inşa tescil belgesi aldıktan sonradan isteyen malikler, tapuya başvuru ederek ve yapı tescil belgesi için ödenen değerinde değin ek ödeme (yüzde 3) yaparak, nesil değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-) Başvuru Formu yapıldığı takdirde inşa tescil belgesi bedeli ne zamana dek yatırılabilecek? Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

😎 Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak? Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda yer alan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde açıklanmış istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9-) Define taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak? Define taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

10-) Yapı tescil belgesi ne zamana değin geçerli? Yapının baştan yapılmasına veya şehirsel mutasyon uygulamasına değin geçerli.

POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER