İsrail gazetesinden Osmanlı ’ya övgü analizi
- Gündem

İsrail gazetesinden Osmanlı ’ya övgü analizi

İsrail medyasının en önemli yayınlama organlarından Haaretz gazetesi, Orta Doğu ’da süregelen savaşları irdeleyen ilgili bir yazı kaleme aldı.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonradan Orta Doğu ’da hiçbir zaman barışma sağlanamadığı ifadelerine yer bahşedilen yazıda, Osmanlı Devleti ’nin öneminden de bahsedildi.

“ORTA DOĞU’DA BARIŞI SAĞLAYABİLEN TEK BASKI”

Bilhassa Birinci Dünya Savaşı ’ndan sonra, Osmanlı Devleti ’nden ayrılarak kendi ulusal devletlerini kuran milletlerin, azınlık haklarını görmezden gelip, halkları asimile ederek cefa uyguladıkları belirtildi.

Analizde, Osmanlı Devleti ’nin coğrafyaya dominant olduğu yüzyıllar baştan başa, egemenliği aşağıda yer alan bütün halklara dostça ve hoşgörülü yaklaştığını, bütün ırksa kökenlere eşdeğer mesafede durarak herkes için refah ve adalet sağladığına vurgu yapıldı.

“OSMANLI’DAN SONRADAN ALAN SAVAŞA TESLİM OLDU”

Yazıya göre; Yahudi ırkının kaderi de, Osmanlı ’nın dağılmasından daha sonra kötü yönde değişti.

Osmanlı Devleti ’ne karşısında bilhassa Batı medyasında yürütülen karalama çalışmalarına bir yanıt özelliğinde olan yazı, Osmanlı Devleti ’nin dağılmasının, tüm Avrupa ve Orta Doğu barışına aleyhinde en büyük darbe olduğunu belirterek, böylesi bir birleştirici şiddet olmaksızın, coğrafyanın kaderinin savaşa mahkûm olacağı görüşüne de yer verdi.