Yapısal ve Paradigmatik inceleme: Antik YakınDoğu
- Gündem

Yapısal ve Paradigmatik inceleme: Antik YakınDoğu

Eco, 20. Yüzyılın en önemli düşünce adamlarından ve o bir şey yazıyorsa, ki bu şey rastgele olsa bile, konusunun dayandığı bir temel mutlaka vardır. Eco’nun, roman ve eleştiri dışında, tarih ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla da çağa damgasını vurmuştur. İşte bu kitap da Eco’nun en değerli çalışmaları arasında…

Antik YakınDoğu - Umberto Eco

(Umberto Eco)

ANTİK YAKINDOĞU

Günümüzde Akdeniz’den Yakındoğu’ya, antikçağla ilgili bilgilerin mekânsal ve kronolojik ufku olağanüstü şekilde genişlemiştir; dahası, belli uygarlıklarla sınırlı oldukları sanılan olguların, belirsizliğe yer vermeyecek bir şekilde birbiriyle daha bağlantılı olduğu anlaşılmaya başlanmıştır.

Dolayısıyla Yakındoğu’nun tarihini antikçağın diğer tarihleriyle bütünleştirmenin başlıca yollarından biri, kültürel ufkun kapsamını antropolojik olarak, kültürler arası ilişkiler anlamında genişletmektir. Ancak bunu yapmanın başka bir yolu daha vardır; o da bölgesel özellikleri yapısal ve paradigmatik açıdan incelemektir.

Elinizdeki kitabın amacı tam da budur.

Antik YakınDoğu - Umberto Eco

Antik Yakındoğu

Umberto Eco

Alfa Yayıncılık

S.: 500

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap