TBMM'de Kabul Edildi! Alışveriş Poşetleri Artık Ücretli Olacak
- Ekonomi

TBMM’de Kabul Edildi! Alışveriş Poşetleri Artık Ücretli Olacak

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Çevre Kanunu ve Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Çevre korunması, çevre kirliliğinin önlenmesinin ve giderilmesi için uyulması gerekli standartlar ile ücret, harç, katılma payı, plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, emisyon ücreti, kirletme bedeli ve kirliliğin önlenmesine yönelik güvence alınması ile idareli araçlar ile teşvikler kullanılır. Bu hususlara ilişkin yönetimsel ve teknik yöntem ve esaslar Bakanlıkça çıkartılacak yönetmelikle belirlenir.

EGZOZ GAZI EMİSYONU YAPTIRMAYAN MOTORLU TAŞITLARA SUÇ OLUŞTURAN GELİYOR

Egzoz gazı emisyon yaptırmayan motorlu araç sahiplerine bin 250 TL, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip olması durumunda motorlu taşıt sahibinde 2 bin 500 TL, katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanan motorlu araç sahibine bin 250 TL para cezası verilir.

POŞET MINIMUM 25 KURUŞ OLACAK

Petrol ve türevleri ile katı atık deşarjı yapan gemilere suç oluşturan verilmesi ön görüşülüyor. Plastik poşetlere 25 kuruştan az olmamak üzere vergi belirlenecek.