SON DAKİKA

Haber Rizem

KPSS 2017/2 tercihi nasıl yapılır? Tercihler için son gün!

KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde kamuya toplam 2 bin 38 memur ataması ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından KPSS 2017/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2017/2 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2017/2 tercihi nasıl yapılır? Tercihler için son gün!
Bu haber 22 Kasım 2017 - 16:37 'de eklendi ve 678 views kez görüntülendi.

Bu ay içinde merkezi yerleştirme aracılığı ile alınacak 2 bin 38 memur için; Çalışma ve Sosyal Bakanlığı tarafından KPSS 2017/2 yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlar ÖSYM’ye ulaştırıldı. Peki, KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmeleri ne zaman olacak? KPSS 2017/2 tercih başvuru tarihleri ne zaman? KPSS 2017/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2017 memur atamalarına ve KPSS 2017/2 memur alımına ilişkin tüm detaylar haberimizde…

KPSS/2 MEMUR ALIMI TERCİH TARİHİ

KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde ilan edilecek kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapmak isteyen adaylar tercihleri ÖSYM Başkanlığınca 14-23 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 23 Kasım 2017 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan “Tercih Robotu” E-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yayımlandı. Adaylar tercih robotuna e-devlet şifresiyle girerek işlemi gerçekleştirebilirler. Tercih işlemlerini ise ÖSYM resmi adresi https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapacaklar.

KPSS 2017/2 TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?

KPSS 2017/2 tercih ücretleri ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) yanı sıra;

Aşağıda sıralanan bankalar aracılığı ile yatırılabilir;

-Akbank

-Albaraka Türk Katılım Bankası

-Finansbank

-Kuveyt Türk Katılım Bankası

-Türk Ekonomi Bankası

-Halkbank

-Ziraat Bankası 

KPSS 2017/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2017/2 ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KADRO/POZİSYONLAR

KPSS 2017/2 TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS 2017/2 İLE TERCİHTE BULUNACAKLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR;

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

*KPSS-2017/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.

*Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Mayıs 2016, 16 Ekim 2016 ve 20 Kasım 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2016-KPSS Lisans ve 2016-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

*Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

*İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)

b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.)

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

g) Kılavuzda yer alan “pozisyonları”tercih edecek adaylar için;Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

6 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru özel şartları için tercih kılavuzuna başvurabilirsiniz.

LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAĞRETİM ALIMLARI OLACAK!

KPSS 2017/2 merkezi yerleştirmelerinde, 90 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 2 bin 38 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunuldu. Yerleştirme yapılması talep edilen toplam kadro ve pozisyonların 208 adedi ortaöğretim, 918 adedi önlisans ve 912 adedi ise lisans düzeyinde olacak.

KPSS 2017/2 2 BİN 38 MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Çalışma ve Sosyal Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirme yapılmasını istedikleri B Grubu kadro ve pozisyonlar ile bunlara ait nitelikler Devlet Personel Başkanlığınca Nitelik Kod Kılavuzu ve mer’i mevzuat açısından incelenerek ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildi. 

Merkezi yerleştirme ile atanacak kamu personellerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına göre dağılımı​;

-190 sayılı KHK’ya tabi kurumlar (üniversiteler hariç) 718 adet, 

-Üniversiteler 164 adet,

-Kamu İktisadi Teşebbüsleri bin 140 adet,

-Diğer (Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Darülaceze Başkanlığı) 16 adet

Talep edilen toplam kadroların hizmet sınıflarına göre dağılımı şu şekilde:

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 426 adet,

-Teknik Hizmetler Sınıfı 297 adet,

-Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 127 adet,

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 41 adet,

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı 7 adet.”
 
KİT pozisyonlarının öğrenim durumlarına göre dağılımı şu şekilde:

-Ortaöğretim 134 adet,

-Önlisans 504 adet,

-Lisans 502 adet 

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER