İşsizlik Sigortası Fonu gelir oranı yükseltildi
- Gündem

İşsizlik Sigortası Fonu gelir oranı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın imzası ile yer alan karara kadar; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ’nun 48 ’inci maddesinin 7 ’inci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50 ’ye çıkarıldı.

Kayıtlı gelirin, meslek gücünün istihdam edilebilirliğini artmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdam artırıcı ve koruyucu önlemler edinmek ve uygulamak, işe sipariş verme ve danışmanlık hizmetlerini tedarik etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yerine getirmek ve Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlarla ilgili mevzuatına tarafından kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülüyor.

Bugün itibariyle yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Aile, Alıştırma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütecek.