Çevre Koruma Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlandı! Bu tarz şeyleri Yapana Ceza Yağacak

Çevre Koruma Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı! Bunları Yapana Ceza Yağacak
Çevre Koruma Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı! Bunları Yapana Ceza Yağacak
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Resmi Gazete’de çevreyi korumaya rağmen kanun yayımlandı.1 Haziran 2019 tarihinden itibaren, bayındır uygulaması görmemiş alanlar için hazırlanıp onaylanacak yeni bayındır planlarında, Bakanlıkça belirlenen yöntem ve esaslara uygun olarak ve plan bütününde ulaşım amaçlı bisiklet yolları ve bisiklet park istasyonları bulunması mecburi oldu. Topoğrafya ve arazi eğimi sebebi ile bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yolları düzenlenecek.

PLASTİK POŞET PARALI OLDU

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden meydana gelen çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satmak noktalarında kullanıcıya ya da tüketiciye vergi karşılığı verilecek. Uygulanacak taban kesinti 25 kuruştan azca olmamak suretiyle Bakanlıkça oluşturulacak komite aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Tutarsız olarak plastik poşetleri parasız verdiği tespit edilen satmak noktalarına depo alanı hariç kapalı satmak alanının her metrekaresi için 10 Türk Lirası yönetimsel para cezası verilecek.

EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYANA BİN 250 TL CANICE

Kararda yer edinen emisyon cezaları ise şu şekilde: “Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu vasıta sahiplerine 1.250 TL, oysa aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara tutarsız emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 TL, taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon teftiş sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 TL, Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi yer edinen oysa yetkilendirme arkasından ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybetmiş olduğu tespit edilmiş olduğu halde ölçüme aralıksız ve/ya da tekniğine ve belirlenen kurallara tutarsız ölçümler yapanlara 5.000 TL, Bu Kanun kapsamında meydana getirilen düzenlemelerle öngörülen evrak olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/ya da belgelerde tahrifat yapanlara ve/ya da düzmece doküman düzenleyenlere öteki kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak suretiyle 10.000 TL yönetimle ilgili para cezası verilir.”

KESIN YAKITLAR İÇİN GEREKLI BELGE VE İZİNLERİ ALMAYANA 15 BİN TL CEZA

Kararda katı yakıtlar ile ilgili de cezalar yer aldı. Buna nazaran, “Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden yada satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması yada torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10.000 TL, belgelerin ya da izinlerin alınmaması durumunda 15.000 TL yönetimsel para cezası verilir. Petrol ve petrol türevleri (pişmemiş petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, arıtılmış ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi ya da deşarjı meydana getiren tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 TL, bin ila beşbin (dahil) groston aralarında olanlara, bu miktar ve ek her groston başına 100 TL, beşbin grostondan artı olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 TL, petrol türevleri (sintine, slaç, slop, mazot, yağlı atık vb.) yada lekeli balast tahliyesi meydana getiren vapur ve diğeri deniz vasıtalarından bin grostona değin olanlar için groston başına 200 TL, bin ila beşbin (dahil) groston aralarında olanlara bu miktar ve ek her groston başına 40 TL, beşbin grostondan pozitif olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ek her groston başına 10 TL, katı atık bırakan ya da evsel atık su deşarjı meydana getiren diğeri deniz araçlarından bin (dahil) grostona dek olanlar için groston başına 100 TL, bin ila beşbin (dahil) groston aralarında olanlara bu miktar ve ek her groston başına 20 TL, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ek her groston başına 10 TL, geri kazanım katılım payını ödemediği saptama edilenlere katılım oranı tutarının yüzde 20 fazlası yönetimsel para cezası olarak verilir.” denildi.