Sayıştay Yakaladı! Gerçek Dışı Fakülte ile Devleti 1,1 Milyonluk Zarara Uğrattılar
- Ekonomi

Sayıştay Yakaladı! Gerçek Dışı Fakülte ile Devleti 1,1 Milyonluk Zarara Uğrattılar

Devletten Bursa’daki hayalet 3 fakülteye milyonluk tahsis. Sayıştay raporuna göre devletin, Bursa Teknik Üniversitesi’nde ismi olan kendi olmayan 3 fakülte için 1 milyon 116 bin lira ödenek vererek zarara uğratıldığı açıklandı.

Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Denizcilik Fakültesinin kurulduğu 2010 yılından bu yanlamasına hiç öğrencisi olmadı ve sahiden eğitime başlayamadı. Oysa buna karşın, iletişim fakültesine ücret ve cari giderleri için, 2014’de 148 bin 417 lira, 2015’te 122 bin 384 lira, 2016’da 91 bin 455 lira, 2017’de 342 bin 134 lira olmak üzere toplam 704 bin 203 lira harcama yapılarak kurumun zarara uğratıldığı ifade edildi. Denizcilik fakültesinin ücret ve cari giderleri için ise, 2014’de 124 bin 143 lira, 2015’te 57 bin 413 lira, 2016’da 129 bin 427 lira, 2017’de 101 bin 218 lira elde etmek üzere toplam 412 bin 203 lira zarara uğratıldığı açıklandı. Üniversitenin tembel olan bu bölümlerine 4 yıl da harcanan 1 milyon 116 bin lira olduğu kayıtlara geçti.

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇİN HERHANGİ BİR MASRAF YAPILMADI

Sayıştay’ın hazırladığı raporda, Sanat ve Tasarım Fakültesi için ise işlem her tarafında herhangi bir masraf yapılmadığı, devir edilmiş somut bir mekanının da olmadığını saptayan denetçiler, “İhtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, sahiden hareketsiz duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, kamu kaynaklarının hesaplı ve bereketli kullanılmamasına ve dolayısıyla kamu zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir” görüşüne yer verdi.

ONAYLANMAK ÜZERE KALKINMA BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Üniversite senatosunun görüşüne de yer bahşedilen raporda “29.04.2015 tarih ve 2015/5/6 no’lu kararı ile uyuşuk olan fakültelerin kapatılması ve Doğa Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesinin bölünmesi talebinin YÖK Başkanlığına sunulduğu, ancak, önerinin uygun bulunmadığı, YÖK Başkanlığı göre Üniversitenin görüşü alınmadan bu fakültelerle ilgili öğretim elemanı yetiştirme, yurt dışına araştırma görevlisi gönderilmesi ve öncelikli alanlar dahilinde bir takım bölümlere araştırma görevlisi vermesi nedeniyle kapatılma imkanının ortadan kalktığı, 2017 yılında tekrar YÖK Başkanlığına bir takım fakültelerin kapatılması ve mevcut fakültelerin bölünmesi talebinin yapıldığı, oysa sürecin Doğa Bilimleri Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültelerinin kapatılarak yerine Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi kurulması ile sonuçlandığı, Üniversitenin 2018-2033 yılları arası gelişim planında da Denizcilik Fakültesi ile Irtibat Fakültelerine yer verilmediği ve bu gelişim planının onaylanmak üzere Yeniden Yapılanma Bakanlığına gönderildiği bildirilmiştir” denildi.

ULUS ZARARINA YOL AÇMAKTA OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Raporun netice kısmında ise, “Halk idaresi cevabında, bulgudaki atıl durumda bulunan 3 fakültenin kapatılması yönündeki tespite katıldıklarını, 2015-2017 yılları aralarında bu yöndeki taleplerini pat diye fazla kez YÖK Başkanlığına bildirdiklerini ama sonuç alamadıklarını, son olarak da onaylanmak üzere Yeniden Yapılanma Bakanlığına gönderdikleri üniversite gelişim planında bu fakültelere yer vermediklerini bildirmişlerdir. Sahiden uyuşuk durumda olan ve Üniversite kadar da kapatılması talep edilen fakültelerle ilgili olarak YÖK Başkanlığı tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamış olması göze çarpan olup, ihtiyaçlar gözetilmeden fakülte açılması, doğrusu atıl duruma gelen fakültelerin kapatılmaması ve cari giderlerinin ödenmesine devam edilmesinin, halk kaynaklarının idareli ve bereketli kullanılmamasına ve dolayısıyla millet zararına yol açmakta olduğu değerlendirilmiştir” denildi.